Skip to content

Mobiele camerabewaking

Mobiele camerabewaking

In deze hedendaagse samenleving is camerabewaking bijna niet meer weg te denken. Er wordt in verschillende branches steeds vaker gekozen voor deze vorm van beveiliging. Dat kan met vaste camera’s, maar ook steeds meer met mobiele-oplossingen. Dat houdt in dat er op locatie tijdelijk mobiele-camerabewaking wordt geplaatst zodat er in een bepaalde periode gemonitord kan worden of er bepaalde zaken aan de hand zijn die niet toelaatbaar zijn of simpel voor het creëren van een gevoel van een veilige omgeving. Het gaat dan uit van een preventieve werking, maar het is natuurlijk ook een prima opsporingsmiddel waarbij u in de gaten kan houden of de eigendommen die in de gaten worden gehouden ook blijven liggen waar ze horen.

Snel inzetbaar

Ciekeboe is een bedrijf dat ervoor kan zorgen dat, wanneer u dat wenst, er snel op locatie mobiele camerabewaking geplaatst kan worden. Ook wordt aan u de service geleverd dat u de mobiele camera, wanneer u zelf wenst, verplaatst kan worden. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij een bouwproject waarbij er later in de week van hoek moet worden gewisseld omdat er op een bepaald punt iets afgebouwd is. Ook kan het zijn dat u ervoor kiest om mobiele camera’s in een winkelcentrum te laten plaatsen om overlast tegen te gaan. Wanneer u merkt dat de overlast zich verplaatst kunt u ook de camera weer laten verplaatsen. Deze mobiele cameramasten voldoen aan het hoogste niveau die de KIWA als richtlijn heeft opgesteld voor het beveiligen van bouwplaatsen.

Meldkamer

De camerabeelden die worden gemaakt met de mobiele camera’s komen binnen in een PAC-gecertifieerde meldkamer. Daar zitten 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar professionele centralisten klaar om de beelden waar nodig te bekijken, te beoordelen en door te sturen naar mobiele beveiligingsteams of naar de politie. De beelden die binnenkomen worden altijd scherp en uitvoerig bekeken en beoordeeld. Zo kunnen de centralisten zien of de bewegingen die zijn gedetecteerd misschien wel van een dier zijn en dus loos alarm, of dat het daadwerkelijk om een persoon gaat die wellicht kwade bedoelingen in de zin heeft. Wij proberen op deze manier te voorkomen dat er actie wordt ondernomen op loos alarm en dat er enkel en alleen wordt gekeken bij daadwerkelijk dreiging of criminele acties. Wij zorgen er dan altijd voor dat een mobiel beveiligingsteam toegang kan verschaffen tot het terrein en dat de politie een onderzoek kan starten op locatie. Met behulp van de camerabeelden kan er aangifte worden gedaan.